EKOLOGICAL DESIGN WORKSIOP / 2017

*for english please follow below

poster02-trposter01-trposter03-tr

for english :

poster01poster02poster03

Ekolojik Tasarım Atölyesi – Kış 2017

Amaç : Yaşayan, doğa dostu ve verimli yuvalar inşa etmek isteyen herkes için “Ekolojik ve Sezgisel Tasarım Atölyesi”

1. Hafta : Ekolojik tasarım ve yapı tekniklerine giriş
( 18-19 Şubat )

• Topluluk inşa etme ve ev inşa etme + oyunlar, tanışma (1saat)
• Ekolojik ev nedir ve neden ihtiyaç duyarız? (2 saat)
• Turk mimarisinde yerel ve modern evler ve yaşam alanları (2saat)
• Mimarlık sözlüğü ve teknik terimler (2 saat)
• Toprak Elementi : Araziyi duyularımız ile keşfetme (3saat)
• Hayal etme pratikleri; tasarım, çizim, modelleme, keşfetme…(2saat)
• Ev ödevi diyaloğu (30dk)
• Okuma “Bana ait bir yer” (sinek sekiz yayınevi)

2.Hafta : Malzemelerin keşfi
( 4-5 Mart )

• Elementler; Su ve Ateş (2saat)
• Doğal yapı malzemeleri ve onların modern kullanım şekilleri (2saat)
• Malzemelerin bulunması ve test edilmesi (2saat)
• Toprak, taş, saman, ahşap vb ile inşa etme. Doğal malzemeler ile yapı teknikleri.
• Hayal etme pratikleri; toprak, saman ve yaratıcılık ile şekil verme-bulma (4saat)
• Ev ödevi diyaloğu (30dk)

3.Hafta : Yapı biliminin temelleri ve enerji verimli, konforlu evler için biyo-iklimsel tasarım
( 18-19 Mart )

• Yapı malzemelerinin özellikleri (2saat)
• Doğal yapı malzemelerine göre tasarım (2saat)
• Biyo-iklimsel tasarım (2saat)
• Belirli güneş ışınları özellikleri (1.5saat)
• Bütünsel tasarım yaklaşımları (1saat)
• Kadim tasarım sanatları (2saat)
• Elementler; hava ve feza (1saat)

4.Hafta : Tasarım sunumları-sergisi ve sorular-cevaplar
( 1-2 Nisan )

Natural Building Design Workshop Context – winter 2017

Aim: Introducing ecological and intuitive design to people aiming to build an efficient, nature friendly and living homes.

1st week: Introduction to ecological design and basic representation techniques

(18th and 19th of February)

 • Building community and building houses + games intro (1h)
 • What is an ecological building and why we need it (2h) Matthieu
 • Vernacular and modern Turkish buildings and living spaces (2h)
 • Building vocabulary and technical notions (2h)
 • Discovering your land with your senses, Element Earth(3h)
 • Dreaming Practices, drawing, modelling, designing, discovering (2h)
 • Homework introduction (30min):
 • Reading “A place of my own”

2nd week: Material discovery

(4th and 5th of March)

 • Elements (Water and fire) (2h)
 • Natural building materials and their modern usage (2h)
 • Finding and testing materials (2h)
 • Building with straw, earth, wood, stones…. Techniques of construction with natural materials
 • Dreaming Practices : Using clay wood or straw (4h)
 • Homework introduction (30min):

3rd week: basics of building science and bioclimatic design for comfortable energy efficient buildings

(18th – 19th of March)

 • Properties of building materials (2h)
 • Designing for natural building materials (2h)
 • Bioclimatic design (2h)
 • Specific solar features (1h30)
 • Holistic approach to design (1h)
 • Ancient way of designing (2h)
 • Elements (air and space) (1h)

4th week: design presentation-exhibiton and Questions&Answers

(1st – 2nd April)

Advertisement

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s